kontaktai telefonas (8-37) 70 59 00, +370 65639353

kontaktai email info@roplastgroup.lt

UAB „ROPLAST GROUP“ tai įmonė užsiimanti plastikinių, medinių ir aliuminio langų, bei aliuminio konstrukcijų, vidaus ir lauko bei šarvuotų durų gamyba ir prekyba. Taip pat siūlome ilgaamžes stogų dangas bei stoglangius, balkonų stiklinimą įvairiomis konstrukcijomis, garažų vartus ir jų sistemas. Projektuojame, gaminame ir sumontuojame metalinius, tentinius, karkasinius angarus atitinkančius ES reikalavimus.

Pagrindiniai mūsų principai yra įgyvendinti klientų lūkesčius laikantis aukščiausios kokybės ir išskirtinumo. Dėl ilgametės patirties ir optimalių sprendimų esame užsitarnavę klientų pasitikėjimą.

UAB „ROPLAST GROUP“
taip pat turi ilgametę patirtį visuose NT segmentuose. Konsultuojame ir tarpininkaujame perkant, parduodant bei nuomojant gyvenamąjį ir komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, žemės sklypus, ruošiame įvairius investicinius projektus, tvarkome juridinius nekilnojamojo turto įsigijimo klausimus ir padedame sutvarkyti visus privalomuosius dokumentus bei dokumentus ES paramos lėšoms gauti.

Įmonės vizija – sabalansuotas ir pelningas augimas ugdant įmonės vertybes bei kuriant jaukią aplinką klientams.

Įmonės misija – tenkinti vartotojų lūkesčius, parduoti kokybiškas prekes, suteikiant aukščiausios kokybės paslaugas.

UAB „ROPLAST GROUP“ įmonės tikslai:
  • Didinti pardavimų bei paslaugų teikimo apimtis;
  • Plėsti įmonę bei didinti darbuotojų skaičių;
  • Patenkinti klientų ir darbuotojų poreikius;
  • Plėtoti įmonės ekologinę aplinką.

Pagrindinis įmonės tikslas yra teikti Lietuvos bei užsienio rinkoms aukštos kokybės produkciją ir paslaugas.

Žmogaus teisių srityje. UAB „ROPLAST GROUP“ įsipareigoja gerbti prigimtines žmogaus teises visoje savo įtakos sferoje – nepriklausomai nuo rasės, tautybės, įsitikinimų, seksualinės orientacijos, socialinės kilmės ar statuso. Įmonė gerbia darbuotojų ir klientų žmogaus teises: nediskriminavimas, saviraiška, dalyvavimas valdyme, pagarba vietos kultūrai ir tarpkultūriniam bendravimui – esminiai elementai, sudarantys sąlygas asmenybių brandai.

Darbuotojų teisės.  Įmonėje suprantamos darbuotojų teisės, vykdoma skaidri ir efektyvi ginčų sprendimo politika. Įmonės tvarka, darbo ir poilsio, darbo aplinkos, sveikatos ir  saugos klausimai sprendžiami atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir socialiai atsakingos organizacijos veiklos principus.

Aplinkos apsaugos srityje. Įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad jos veikla nekelia pavojaus žmonėms ir aplinkai bei tausoja gamtos ir visuomenės resursus, ieškodama būdų, kaip taikyti efektyvius išteklių vartojimo modelius, vykdyti palankias aplinkai transporto, atliekų perdirbimo ir kitas taršos mažinimo programas, įgyvendinti „žaliųjų pirkimų“ praktiką, tausoti vandens, energijos išteklius, prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo.

Kova su korupcija.Įmonės veikla vykdoma vadovaujantis skaidrumo ir atskaitomybės principais. Čia įgyvendinami šiuos principus atitinkantys sprendimai, susiję su viešaisiais pirkimais, aiškiomis darbuotojų atrankos ir skatinimo procedūromis.